ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 22-23/09/12 Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η "ΟSR'' και "Typotrast'' συμμετέχουν στον αγώνα του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ράλλυ Σπρίντ Ελάτειας ο οποίος θα πραγματοποιηθεί   στην χωμάτινη Ε.Δ της Ελάτειας - Ζέλι μήκους 11.65 χιλ. και θα διεξαχθεί επί 4 φορές.Ο αγώνας προβλέπεται συναρπαστικός με έντονο συναγωνισμό εν όψει της συμμετοχής όλων των πρωταγωνιστών του Ελληνικού Πρωταθλήματος .

'' Ο.S.R''

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου